Het kopen van onroerend goed in Turkije gaat gepaard met verschillende kosten. In tegenstelling tot andere landen zijn de kosten echter verrassend laag, wat betekent dat buitenlanders vaak geld kunnen besparen. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van aanvullende kosten zoals juridische procedures, belastingen en servicekosten voordat u begint met het proces. Hieronder staat een overzicht van de verwachte betalingen.

Taxatierapport en tarieven

Voordat eigendomsaktes worden overgedragen aan buitenlandse kopers, is een taxatierapport vereist waarin de waarde van het onroerend goed wordt vastgesteld. De kosten voor een door SPK gevalideerd taxatierapport variëren afhankelijk van de stad en kenmerken van het onroerend goed, maar bedragen gemiddeld 6000 TL. Deze vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de gevalideerde expert van SPK en het invullen van het rapport duurt meestal 2-3 dagen.

Overdrachtskosten eigendomsakte (Tapu)

De Algemene Directie Kadaster en Kadaster voert de procedure voor overdracht uit. Zowel de kopende partij als verkopende partij moeten aanwezig zijn, tenzij er een volmacht is verleend voor de definitieve ondertekening.

Advocaatkosten

VastgoedTurkije.com laat haar verkoopovereenkomsten opstellen door bedrijfsjuristen met expertise in onroerend goed transacties met buitenlanders en eigendomsoverdrachten. Uw geld is veilig onder onze ervaren begeleiding. Klanten die voor ons kiezen hebben geen advocaat nodig.

Makelaarsvergoeding

De kosten voor makelaars volgen de voorschriften en bedragen 3% BTW op de verkoopprijs, welke aan de koper in rekening worden gebracht. Enkele verkopers nemen echter de moeite om de vindersvergoeding op zich te nemen, wat resulteert in het niet verschijnen van een commissie voor de koper bij veel van onze eigendommen.

Onroerendgoedbelasting (Emlak Vergisi)

Jaarlijks moet er onroerendgoedbelasting betaald worden, wat neerkomt op 0,02% in grootstedelijke gemeenten en 0,01% in niet-stedelijke gebieden. Commercieel vastgoed heeft een belastingtarief van 0,04% in stadsdelen en 0,02% in niet-stedelijke gebieden.

De overheid gebruikt deze belastinggelden voor het financieren van verbeteringen aan water- en rioolsystemen, wetshandhaving, brandweer en andere noodzakelijke zaken.

Eigendoms- en aardbevingsverzekering

In Turkije is een aardbevingsverzekering (DASK) verplicht en wordt berekend op basis van de vierkante meters. De verplichte aardbevingsverzekering dekt risico’s die kunnen ontstaan tijdens en na een aardbeving, zoals brand, explosies, tsunami’s of aardverschuivingen. De vergoeding varieert van 150 TL tot 450 TL (afhankelijk van het aantal vierkante meters).

De eigendomsverzekering biedt bescherming tegen verschillende risico’s voor uw eigendom, waaronder brand, diefstal en bepaalde weersomstandigheden. Hierbij kunt u denken aan gespecialiseerde verzekeringen zoals brandverzekering, overstromingsverzekering, aardbevingsverzekering, opstalverzekering of ketelverzekering. In dergelijke gevallen ontvangt de eigenaar van het gebouw een financiële vergoeding via de eigendomsverzekering.